Hopp over navigasjon
    
Søk med mobilen

Moderne personlighetspsykologi


Hylleplass
155.2 M
Tittel
Moderne personlighetspsykologi / Henrik Høgh-Olesen, Thomas Dalsgaard og Finn Skårderud (red.) . - Oslo : Gyldendal akademisk , 2016
Omfang
336 s.
Opplysninger2
Har bibliografi, data om bidragsyterne, register . - Personlighetspsykologien er full av interessante spørsmål. Hvem er jeg? Hvem er du? Og hvorfor tenker, handler og føler vi som vi gjør? Kan vi velge hvem vi vil være? Denne boka gir en bred innføring i personlighetspsykologiens teorier, presentert i en helhetlig modell. Modellen består av personlighetens havende side (biologi og evolusjon), personlighetens gjørende side (motiver, behov, mål og handling) og personlighetens skapende side (kultur, samfunn, relasjoner og våre fortellinger om oss selv). Fagpersoner innen hvert av feltene gir en innføring i både klassiske og nyere teorier, og et innblikk i den nyeste forskningen på feltet. Omtalen er utarbeidet av BS.
OrgTittel
Emner
Dewey
155.2 (hovednummer)
ISBN
978-82-05-48549-5 (h.) : Nkr 539.00
Bok